Knuffelen

Tijdens knuffelen en lichamelijk contact wordt een wonderbaarlijk stofje aangemaakt in de hersenen: Oxytocine. Deze stof wordt ook wel het “knuffelhormoon” genoemd. De rol van dit hormoon is veel groter dan vroeger werd gedacht. Oxytocine kan als ware als medicijn gebruikt worden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Evenwicht tussen emotie en ratio

Een conflict dat je vaak in relaties tegenkomt, is dat de één geneigd is het leven rationeler te benaderen en emotioneel minder betrokken, en de ander geneigd is alles emotioneel te benaderen. Nog al eens zie je dat het de stereotiepe tegenstelling is tussen de man en de vrouw.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Keerpunt

Pas als we in ons leven vastlopen en een crisis doormaken, gaan we op zoek naar de waarheid. We verruimen ons bewustzijn, en dus passen de oude vormen niet meer. Ze storten werkelijk in. Alle dingen die we in het verleden niet konden hanteren, beginnen nu aan de oppervlakte te komen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Spontaniteit

Spontaniteit is de kwaliteit van leven in het nu en je eigen energieën volgen, terwijl je volledig en vrij op de levenskracht mee stroomt. Het is een heerlijk gevoel jezelf toe te staan volkomen spontaan te zijn. Onze cultuur hecht over het algemeen meer waarde aan structuur, planning en discipline dan aan spontaniteit.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Een nieuwe wereld

Het jaar 2013 ligt achter ons en het jaar 2014 is al begonnen. Bij het afsluiten van een jaar hebben we vaak behoefte terug te kijken en na te gaan, wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Wat hebben we geoogst? Was er blijdschap, verdriet, woede?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog