Evenwicht tussen emotie en ratio

Een conflict dat je vaak in relaties tegenkomt, is dat de één geneigd is het leven rationeler te benaderen en emotioneel minder betrokken, en de ander geneigd is alles emotioneel te benaderen. Nog al eens zie je dat het de stereotiepe tegenstelling is tussen de man en de vrouw.

Van oudsher zijn mannen door de maatschappij geconditioneerd om rationeler te zijn, en vrouwen emotioneler. Dus, als bijvoorbeeld een zeer emotionele vrouw samenleeft met een zeer rationele man, toont de vrouw aan de man dat hij meer in contact moet komen met zijn emoties en gevoelens. En de man toont aan de vrouw dat ze een meer onpersoonlijke of afstandelijke energie moet ontwikkelen, die haar een zekere mate van kracht en evenwicht in haar leven schenkt. Als zich in een relatie een probleem voordoet, is dat meestal een teken dat beiden een energie voorhouden die de ander moet ontwikkelen. Een probleem kan zijn dat de communicatie niet lekker meer loopt en de partners elkaar niet meer begrijpen. Als de partners niet beginnen die tegengestelde energieën te integreren, zullen ze nog verder in de hun vertrouwde richting polariseren. Bijvoorbeeld in de polariteit tussen emotie en ratio zal de vrouw beginnen de emotionele energie van de man uit te dragen, en zal ze dubbel zo emotioneel worden. En de man begint een dubbele lading verantwoordelijkheid uit te dragen voor de aspecten van het leven die een rationelere benadering vereisen. Hij zal emotioneel nog afstandelijker worden. Beide mensen kunnen deze impasse doorbreken door te beginnen hun tegengestelde kant te ontwikkelen. De uitdaging is evenwicht te vinden tussen ratio en emotie door je tegengestelde polariteiten te ontwikkelen en te integreren in je zelf. Gelukkig, zo is mijn ervaring, is dat tegenwoordig bij steeds meer mensen het geval.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

1 reactie

  1. Je moet er maar op voorbereid zijn en van sommige dingen kun je schrikken maar het hangt er van af wat je gewend bent. Als je het fijne ergens van wil weten en het is een ander te veel om uit te leggen of reageert bits en onvriendelijk. Het is alsof je niets mag weten en dat is duister. iemand die eerlijk is heeft niets te verbergen. Ik had kritischer moeten zijn en dit zijn al voortekenen dat het niet helemaal klopt. had meer moeten vragen of anders uit moeten zoeken maar dat zegt al genoeg. Ze zien zich zelf niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *