Een nieuwe wereld

Het jaar 2013 ligt achter ons en het jaar 2014 is al begonnen. Bij het afsluiten van een jaar hebben we vaak behoefte terug te kijken en na te gaan, wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Wat hebben we geoogst? Was er blijdschap, verdriet, woede?

Wat hebben we los kunnen laten, overboord kunnen gooien, omdat het ons niet meer diende? Waar hebben we afscheid van genomen, welke personen of vriendschappen die stuk gelopen zijn. Zijn er nieuwe vriendschappen gesloten? Kortom, hoe is het ons vergaan, het afgelopen jaar? In mijn leven was er alle reden om dankbaar terug te kunnen kijken, ondanks dat er ook verdrietige dingen zijn gebeurd. In de familiaire sfeer bijvoorbeeld. Mijn vader overleed en de gezondheid van mijn beide broers was allesbehalve oké. Al met al besef je dat een goede gezondheid een groot goed is. Voor het nieuwe jaar 2014 wensen we elkaar een gezondheid, naast de vele andere liefdevolle wensen en we spreken onze verwachtingen uit. Iedereen zal herkennen dat we in een krachtige, spannende, maar ook inspirerende tijd leven. Op het diepste bewustzijnsniveau vinden transformaties plaats.

We worden op wereldschaal uitgedaagd onze huidige manier van leven te laten varen en een volkomen nieuwe manier van leven te scheppen. In feite zijn we bezig onze oude wereld los te laten en daarvoor in de plaats een nieuwe wereld te scheppen. Onze oude wereld was gebaseerd op uiterlijke dingen. We waren gaan geloven dat de materiële wereld de enige werkelijkheid was. Zo hebben we voortdurend getracht geluk te vinden door verslaving aan uiterlijke dingen zoals geld, materiële bezittingen, relaties, werk, roem, eten of drugs, terwijl we ons in wezen verloren voelden. Steeds meer beginnen we ons onze oorsprong te herinneren. We kunnen steeds meer in ons zelf de bron van onze bevrediging, vreugde en vervulling vinden. Onze eerste taak bij het bouwen van een nieuwe wereld is toe te geven dat onze “levensopvoeding” ons niet echt een bevredigende manier van leven heeft geleerd. We lijden aan een vaag gevoel dat er meer is, dat het leven een diepere betekenis heeft. We moeten terug naar de “kleuterschool” en een manier van leven beginnen te leren die tegengesteld is aan de manier waarop we de dingen tot nu toe hebben benaderd – een manier van leven gebaseerd op vertrouwen in onze eigen innerlijke waarheid. We kunnen de kinderlijke onschuld en wijsheid, die weten dat alles mogelijk is, opnieuw ontdekken. Velen van ons hebben echter nog de houding dat het leven iets is dat ons overkomt en dat we er maar het beste van kunnen maken. Het is in wezen een slachtofferrol die macht verleent aan mensen en dingen buiten onszelf. Gelukkig beginnen we steeds meer te beseffen dat we kunnen kiezen hoe we ons eigen leven willen scheppen. Maak contact met de kracht van je eigen licht, verlicht je eigen weg en bouw mee aan een nieuwe wereld. Ik wens jullie veel vervulling, vreugde en liefde voor elkaar.
Menno

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *